title_pointPrzetarg "Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. ":
Przedmiot zamówienia : Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV.2370.7.2018
Kod CPV : 45231600-1
Rodzaj: R
Wartość szaczunkowa : Poniżej 5 548 000 Euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 6050
Termin składania: 2018-06-07 (termin składania ofert)
Zamawiający: SA PSP Poznań
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia