title_pointPrzetarg "Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu.":
Przedmiot zamówienia : Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV.2370.5.2018
Kod CPV : 34144210-3
Jednostka miary: szt.
Ilość: 1
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : Powyżej 144 000 Euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 6060
Termin składania: 2018-06-06 (termin składania ofert)
Zamawiający: SA PSP Poznań
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia