title_pointPrzetarg " Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej":
Przedmiot zamówienia : Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV.2370.4.2018
Kod CPV : 18800000-7, 18130000-9
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : Poniżej 144 000 Euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 4210.04, 4210.13
Termin składania: 2018-04-05 (termin składania ofert)
Zamawiający: SA PSP Poznań
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia