title_pointPrzetarg "Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania":
Przedmiot zamówienia : Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV-2370.3.2018
Kod CPV : 35811100-3
Jednostka miary: Szt.
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : poniżej 144 tys. euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 4210
Termin składania: 2018-02-28 (termin składania ofert)
Zamawiający: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia