title_pointPrzetarg "Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych":
Przedmiot zamówienia : Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV-2370.1.2018
Kod CPV : 1581000-9
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : Powyżej 30 tys. euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 4220
Termin składania: 2018-01-11 (termin składania ofert)
Zamawiający: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia