title_pointPrzetarg "Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców":
Przedmiot zamówienia : Dostawa kwaszonek warzywnych. Dostawa warzyw i owoców
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV-2370.19.2017
Kod CPV : 15300000-1
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : pow. 30 tys. euro (PLN/EURO)
Termin składania: 2018-01-08 (termin składania ofert)
Zamawiający: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia