title_pointPrzetarg "Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych.":
Przedmiot zamówienia : Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV.2370.16.2017
Kod CPV : 15500000-3
Jednostka miary: kg
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : Poniżej 135 000 Euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 4220
Termin składania: 2017-12-22 (termin składania ofert)
Zamawiający: SA PSP Poznań
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia