title_pointPrzetarg "Dostawa środków ochrony indywidualnej.":
Przedmiot zamówienia : Dostawa środków ochrony indywidualnej.
Tryb : Przetarg nieograniczony
Numer referencyjny: ST-IV.2370.13.2017
Kod CPV : 18410000-6, 18444110-7
Jednostka miary: kpl., szt.
Rodzaj: D
Wartość szaczunkowa : Poniżej 135 000 Euro (PLN/EURO)
Pozycja budżetowa : 4210
Termin składania: 2017-11-03 (termin składania ofert)
Zamawiający: SA PSP Poznań
Pliki :
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia