title_pointWszczęte postępowania:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.2370.2.2018 Poniżej 144 000 Euro 15131120-2

Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich.

Przetarg nieograniczony 2018-02-08 więcej
2 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.3.2018 poniżej 144 tys. euro 35811100-3

Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania

Przetarg nieograniczony 2018-02-28 więcej
3 SA PSP Poznań ST-IV.2370.4.2018 Poniżej 144 000 Euro 18800000-7, 18130000-9

Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej.

Przetarg nieograniczony 2018-04-05 więcej
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia