title_pointWszczęte postępowania:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.2370.5.2018 Powyżej 144 000 Euro 34144210-3

Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego klasy ciężkiej dla SA PSP w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony 2018-06-06 więcej
2 SA PSP Poznań ST-IV.2370.6.2018 Poniżej 144 000 Euro 18800000-7, 18410000-6

Dostawa środków ochrony indywidualnej.

Przetarg nieograniczony 2018-05-22 więcej
3 SA PSP Poznań ST-IV.2370.7.2018 Poniżej 5 548 000 Euro 45231600-1

Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony 2018-06-07 więcej
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia