title_pointWszczęte postępowania:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Tryb Termin składania ofert Szczegóły
1 SA PSP Poznań ST-IV.2370.1.2017 Powyżej 135 000 Euro 34152000

Dostawa trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej - 1 szt. realizowanego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap 1" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przetarg nieograniczony 09-05-2017 więcej
2 SA PSP Poznań ST-IV.2370.4.2017 Poniżej 5.225.000 Euro 45233140-2

Remont placu wewnętrznego oraz placu przed garażami od ul. Czechosłowackiej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Przetarg nieograniczony 2017-06-05 więcej
3 SA PSP Poznań ST-IV.2370.6.2017 Poniżej 135 000 Euro 35811100-3, 18800000-7, 18410000-6

Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej.

Przetarg nieograniczony 2017-07-04 więcej
4 SA PSP Poznań ST-IV.2370.7.2017 Poniżej 135 000 Euro 24611100-1

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy.

Przetarg nieograniczony 2017-07-10 więcej
5 SA PSP Poznań ST-IV.2370.8.2017 Poniżej 135 000 Euro 18800000-7

Dostawa obuwia koszarowego oraz obuwia dla kadry dowódczo - sztabowej.

Przetarg nieograniczony 2017-07-20 więcej
6 SA PSP Poznań ST-IV.2370.9.2017 Poniżej 5.225.000 Euro 45200000-9

Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - etap I.

Przetarg nieograniczony 2017-07-26 więcej
7 SA PSP Poznań ST-IV.2370.10.2017 Poniżej 135 000 Euro 24611100-1

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy.

Przetarg nieograniczony 2017-07-24 więcej
8 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV.2370.11.2017 968544,77 4500000-7

Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - etap I

Przetarg nieograniczony 2017-08-11 więcej
9 SA PSP Poznań ST-IV.2370.12.2017 Poniżej 135 000 Euro 39150000-8

Dostawa mebli do sal sypialnych.

Przetarg nieograniczony 2017-08-21 więcej
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia