Historia

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       KOŁO NR 33 PRZY SZKOLE
ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

Historia Koła Nr 33 woj. wielkopolskiego
 Związku Emerytów
 i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

  • 1996 rok     - Powołanie Koła Emerytów i Rencistów przy Polskim Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów. przewodniczącym  Koła został wybrany Andrzej  Skorzanek, sekretarzem -  Jan Dorofiejczyk,     skarbnikiem -  Barbara Moroz .
  • 1998 rok     - Zrezygnowano z członkostwa w PZERiI i Przystąpiono do Związku Emerytów i Rencistów      Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Powołano Koło Nr 33 w województwie wielkopolskim przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Prezesem Zarządu Koła został Andrzej Skorzanek, funkcje sekretarza powierzono Janowi Dorofiejczykowi ,a skarbnika Aleksandrowi Jaskólskiemu. Do Koła wstąpiło 32 emerytów.
  • 2003 rok    - Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła wybrano Zarząd Koła. Członkami Zarządu Koła zostali - Prezes - Andrzej Skorzanek, v-prezes -  Jerzy Majewski, sekretarz - Aniela Rembielak, skarbnik -  Krzysztof Majchrzycki, Koło w tym czasie liczyło 41 członków.
  • 2007 rok    - Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła wybrano Zarząd Koła;  Prezes -  Andrzej Skorzanek,  sekretarz -  Józef Wencek, skarbnik -  Krzysztof Majchrzycki, Koło liczyło  43 członków.
  • 27 styczeń 2011 rok  Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, wybrany zarząd pozostał bez zmian. Koło liczy 34 członków.

wyszukaj
Dodatkowe informacje
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia