Kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
Strona główna  >   Rekrutacja  >   Kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
UWAGA!!!

Dzień 2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy i Szkoła jest zamknięta. W związku z powyższym podania do Szkoły nie będą w tym dniu przyjmowane. Jednocześnie informujemy, że dniem roboczym za 2 maja jest 6 maja br.

Zasady i kryteria naboru oraz założenia organizacyjne
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2017/2018


Zasady naboru 2017/2018 [PDF]

 
PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

Podania należy złożyć do dnia 15.05.2017 r.
Podania można składać w Dziale Planowania i Organizacji Kształcenia
od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)
 
 
Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:
 

1.    PODANIE wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych >


2.    ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ.

3.    KSEROKOPIĘ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPŁATY EGZAMINACYJNEJ.

Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.  W tytule wpłaty należy podać: „OPŁATA EGZAMINACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana.


UWAGA!
Podania złożone po 15 maja 2017 r.
oraz podania niekompletne
nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają listem poleconym (w pierwszej połowie miesiąca czerwca br.) dokładne informacje dotyczące organizacji egzaminu oraz formularz zaświadczenia lekarskiego, które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do egzaminu.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 15 czerwca 2017 roku.

13 maja 2017 w godzinach 8:00 - 14:00  - dzień otwarty szkoły, można osobiście złożyć podanie oraz zwiedzić obiekty szkoły.

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:
  1. Podciąganie na drążku.
  2. Bieg po kopercie.
  3. Beep test.
  4. Beep test - plik audio

Pliki do pobrania
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia