Struktura organizacyjna
Strona główna  >  Struktura organizacyjna
STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU


1.Strukturę organizacyjną Szkoły tworzą:

1)  wydziały,
2)  zespoły przedmiotowe,
3)  działy,
4)  samodzielne stanowiska pracy.

2.  Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Szkoły są:

1)   Wydział Kształcenia,
2 )  Wydział Kwatermistrzowski,
3)   Wydział Techniczny,
4)   Wydział Informatyki i Łączności,
5)   Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych,
6)   Wydział Finansowy,
7)   Wydział Organizacyjno – Kadrowy,
8)   Wydział Pododdziałów Szkolnych,
9)   Samodzielne Stanowisko ds. BHP, 
10) Samodzielne Stanowisko ds. Informacji Niejawnych i Kontroli,
11) Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji.

3. Zadania, kompetencje i podległość poszczególnych komórek organizacyjnych 
i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.


wyszukaj
> BIP
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia