Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Strona główna  >   Kształcenie  >   Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).

Szkolenie pozwalające zdobyć wiedzę i kwalifikację z zakresu:
- organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
- podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
- zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
- ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest:
- posiadanie minimum wykształcenia średniego (oryginał świadectwa lub dyplomu należy przedstawić w dniu rozpoczęcia kursu),
- złożenie/przesłanie wypełnionego zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

Koszt szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) wynosi 1.700,00 PLN.Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, na które należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.


Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej ważne są 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).

Osoby, które muszą odnowić uprawnienia w czerwcu 2017 r. proszone są o zapisy w terminie majowym (SIOPA III).

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy kandydatów na Szkolenie Aktualizujące uprawnienia inspektora ochrony ppoż.

Od uczestników szkolenia wymaga się przedłożenie kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, specjalistów ochrony przeciwpożarowej, aktualnegodo końca trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o pobranie druku zgłoszenia zamieszczonego poniżej, zaznaczenie opcji odnowienie uprawnień i przesłanie na adres Szkoły z aktualnymi uprawnieniami inspektora ochrony ppoż.

Opłata za szkolenie musi zostać wniesiona na konto bankowe Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, zostaną przesłane na adres płatnika po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.

Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o nowy program zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP (plik do pobrania poniżej). Zajęcia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych i zakończą się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę.

Całkowity koszt szkolenia (SIOPA) wynosi 1.000,00 PLN

Zgłoszenia na SIOP i SIOPA należy wysyłać e-mail'em : szkola@sapsp.edu.pl , faxem 618301191 lub na adres:

Szkoła Aspirantów

Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
61-459 Poznań

INFORMACJA DLA INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).


INFORMACJA DLA SPECJALISTÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2016/2017 szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbędą się w następujących terminach:


SIOP 3/2017
Zjazd I:
25 - 29 września 2017 r.
Zjazd II:
9 - 13 października 2017 r.
Egzamin:
27 października 2017 r.


limit miejsc wyczerpany
SIOP 4/2017

I zjazd
16 - 20 października 2017 r.
II zjazd
20 - 24 listopada 2017 r.
Egzamin 8 grudnia 2017 r.

limit miejsc wyczerpany
SIOPA I
8 - 10 .01.2018
wolne miejsca
SIOPA II
26 - 28.02.2018 r.
wolne miejsca
SIOPA III
18 - 20.04.2018 r.
wolne miejsca
SIOPA V
15 - 17 listopada 2017 r.
wolne miejsca
SIOPA VI
13 - 15 grudnia 2017 r.
wolne miejsca

Dodatkowe informacje pod numerem (61) 835-58-47, (61) 835-58-63

Informacja o pobliskich hotelach


Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:

* Hotel CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61,
* Hotel WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33,
* Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3-go Maja) Luboń k. Poznania tel. (61) 649-99-88.wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia