Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów
Strona główna  >   Rekrutacja  >  Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów
UWAGA !!!

Szczegółowe zasady rekrutacji na Dzienne Studium Aspirantów w roku szkolnym 2018/2019 ukażą się w terminie późniejszym. Zatwierdzone zostaną przez Komendanta Głównego PSP w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1703).

Poniżej zamieszczono akty prawne związane ze zmianami.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910880400&min=1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000030&min=1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052612191&min=1


Pliki do pobrania
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia