title_pointZamówienia zakończone:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość Kod CPV Rodzaj Wartość szacunkowa Pozycja budżetowa Data wszczęcia postępowania Data zakończenia postępowania Uwagi
1 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.1.2018

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

1581000-9 D Powyżej 30 tys. euro 2018-01-03 2018-10-31
Pozostałe Lata ( wybież pozycję z listy aby zobaczyć plan zamówień z danego roku)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia