title_pointZamówienia zakończone:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość Kod CPV Rodzaj Wartość szacunkowa Pozycja budżetowa Data wszczęcia postępowania Data zakończenia postępowania Uwagi
1 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.1.2018

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

1581000-9 D Powyżej 30 tys. euro 2018-01-03 2018-10-31
2 SA PSP Poznań ST-IV.2370.2.2018

Sukcesywna dostawa wyrobów wędliniarskich.

kg 15131120-2 D Poniżej 135 000 Euro 4220 01.2018 10.2018
3 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV-2370.3.2018

Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania

Szt. 35811100-3 D poniżej 144 tys. euro 2018-02-20 2019-12-31
4 SA PSP Poznań ST-IV.2370.4.2018

Dostawa przedmiotów umundurowania oraz odzieży specjalnej

18800000-7, 18130000-9 D Poniżej 144 000 Euro 4210.04, 4210.13 03.2018 10.2018
Pozostałe Lata ( wybież pozycję z listy aby zobaczyć plan zamówień z danego roku)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia