title_pointZamówienia zakończone:
Lp. Zamawiający Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość Kod CPV Rodzaj Wartość szacunkowa Pozycja budżetowa Data wszczęcia postępowania Data zakończenia postępowania Uwagi
1 SA PSP Poznań ST-IV.2370.1.2017

Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich.

kg 15100000-9, 15131120-2 D 4220/01 01.2017 10.2017
2 SA PSP 7/2017

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę trenażera do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej.

D powyżej 30000 EURO 2017-02-09 2017-03-10
3 SA PSP Poznań ST-IV.2370.2.2017

Dostawa przedmiotów i elementów umundurowania.

szt/para/kpl 35811100-3, 18800000-7 D Poniżej 135 000 Euro 4210.04 03.2017 10.2017
4 SA PSP Poznań ST-IV.2370.3.2017

Remont pomieszczeń III piętra w budynku internatu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

45453000-7 R Poniżej 5.225.000 Euro 4270 05.2017 10.2017
5 SA PSP Poznań ST-IV.2370.5.2017

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy.

24611100-1 D Poniżej 135 000 Euro 4210 06.2017 07.2019
6 SA PSP Poznań ST-IV.2370.8.2017

Dostawa obuwia koszarowego oraz obuwia dla kadry dowódczo - sztabowej.

para 18800000-7 D Poniżej 135 000 Euro 4210.13 07.2017 08.2017
7 SA PSP Poznań ST-IV.2370.9.2017

Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu etap I.

45200000-9 R Poniżej 5.225.000 Euro 6050 07.2017 12.2017
8 SA PSP Poznań ST-IV.2370.10.2017

Bezgotówkowy zakup paliw silnikowych na stacjach Wykonawcy.

24611100-1 D Poniżej 135 000 Euro 4210 07.2017 07.2019
9 Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu ST-IV.2370.11.2017

Budowa budynku socjalno - garażowego na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

4500000-7 R 968544,77 6050 2017-07-27 2017-12-15
10 SA PSP Poznań ST-IV.2370.12.2017

Dostawa mebli do sal sypialnych.

sztuka 39150000-8 D Poniżej 135 000 Euro 4210 08.2017 11.2017
11 SA PSP Poznań ST-IV.2370.13.2017

Dostawa środków ochrony indywidualnej.

kpl., szt. 18410000-6, 18444110-7 D Poniżej 135 000 Euro 4210 10.2017 12.2017
12 SA PSP Poznań ST-IV.2370.14.2017

Dostawa samochodu SLRt typu "pick - up" dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

sztuka 1 34113000-2 D Poniżej 135 000 Euro 6060 10.2017 12.2017
Pozostałe Lata ( wybież pozycję z listy aby zobaczyć plan zamówień z danego roku)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia