Aktualność "Narada w sprawie procesu naboru"

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się spotkanie robocze, którego celem było ujednolicenie procesu naboru do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Uczestniczyły w nim osoby odpowiadające w poszczególnych szkołach za organizację procesu naboru, głównie pracownicy wydziałów właściwych dla prowadzenia kształcenia zawodowego. Wszystkich przybyłych powitał p.o. Komendant Szkoły st. bryg. Krzysztof Kociołek, a rolę gospodarzy pełnili mł. bryg. Marcin Szewerniak i st. kpt. Rafał Czaja.

Konieczność organizowania spotkań dotyczących rekrutacji do służby kandydackiej wynika z chęci ujednolicenia całości procesu naboru oraz podyktowana jest znacznie zmieniającymi się w tym roku zasadami rekrutacji. Uczestnicy spotkania pracowali między innymi nad unifikacją dokumentacji, w tym: druków pism wysyłanych do kandydatów, zestawień zawierających wyniki poszczególnych prób sprawnościowych, stosownych protokołów, wykazów osobowych, zestawień tabelarycznych i rankingów oraz wzorem skierowania na badania do właściwej komisji lekarskiej podległej MSWiA.


Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk - SA PSP w Krakowie

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk - SA PSP w Krakowie

Źródło: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/1359-narada-w-sprawie-procesu-naboru


DATA PUBLIKACJI: 2018-06-08 » Pozostałe aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia