Aktualność "Warsztaty z Urzędu Dozoru Technicznego"
28 marca 2018 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty nt. „Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych transportu bliskiego”. 
Były to warsztaty prewencyjne realizowane przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, a pozostających na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej i użytkowanych podczas akcji ratowniczych. Celem szkolenia było podniesienie kultury technicznej i poziomu bezpieczeństwa osób obsługujących urządzenia, poznanie ich specyfiki oraz eliminacja niebezpiecznych zachowań podczas eksploatacji urządzeń.
Bardzo interesująca część wykładów dotyczyła studium wypadków związanych z wypadkami w jednostkach organizacyjnych PSP.
 
Opracowanie: bryg. Artur Banasiak  – SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Artur Banasiak – SA PSP w Poznaniu


DATA PUBLIKACJI: 2018-04-06 » Pozostałe aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia