Aktualność "Szkolenie profilaktyczne"

                13 lutego 2018 r. na sali audiowizualnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się szkolenie nt.: „Stres w pracy oraz procedury dyskryminacyjne i antymobbingowe”, skierowane  do kadry oraz kadetów naszej placówki. W trakcie wykładu przedstawiono oraz szczegółowo omówiono kwestie dotyczące zjawiska mobbingu w zakładzie pracy, m.in.: definicję oraz charakterystyczne cechy negatywnych zachowań; uwarunkowania środowiskowe sprzyjające lobbingowi; prawa oraz obowiązki pracownika i pracodawcy w tym zakresie, skuteczne sposoby reakcji oraz obrony przed uporczywym prześladowaniem. Podsumowaniem szkolenia było wyświetlenie poglądowego filmu obrazującego charakterystyczne sytuacje mobbingowania pracowników w środowisku pracy. Szkolenie przeprowadzili zaproszeni goście z Państwowej Inspekcji Pracy: Pani Joanna Budzyńska-Jędraszczyk oraz Pani Marzena Kościelniak, za co Szkoła składa serdeczne podziękowania.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-13 » Pozostałe aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia