Aktualność "Szkolenie hakowego - sygnalisty"

11 grudnia 2017 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się szkolenie hakowego – sygnalisty, w którym udział wzięło 14. funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz 5 funkcjonariuszy naszej Szkoły. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Programem szkolenia w zakresie hakowego – sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej”. Podczas zajęć uczestników zapoznano z obowiązkami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy podczas transportu materiałów i innych przedmiotów za pomocą żurawi samojezdnych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. W tym omówiono następujące zagadnienia:

• uregulowania prawne związane z eksploatacją urządzeń dźwigowych,
• bhp i środki ochrony indywidualnej oraz oznakowanie miejsca wykonania prac transportowych,
• zagrożenia wypadkowe przy czynnościach wykonywanych przez hakowego – sygnalistę,
• zasady zachowania się w strefie zagrożenia związanej z transportem materiałów,
• rodzaje i eksploatacja zawiesi transportowych,
• sposoby łączności z operatorem urządzeń transportu bliskiego.


Część praktyczna szkolenia przeprowadzona została na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu, gdzie szczególną uwagę zwrócono na stosowanie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczanie i oznakowanie miejsc związanych z transportem różnego rodzaju materiałów czy dobieranie odpowiedniego rodzaju zawiesi do podnoszonego materiału. Poznańscy strażacy przećwiczyli również nawiązywanie łączności pomiędzy hakowym – sygnalistą a operatorem urządzenia przy pomocy środków łączności radiowej jak i sygnalizacji ręcznej.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: bryg. Michał Fabiański, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

 


DATA PUBLIKACJI: 2017-12-12 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia