Aktualność "Warsztaty szkoleniowe z ratownictwa technicznego w transporcie szynowym"

4 grudnia 2017 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w ramach procesu doskonalenia zawodowego w PSP, odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu ratownictwa technicznego w transporcie szynowym. Celem przeprowadzonych warsztatów było wypracowanie założeń do opracowania treści programowych dedykowanych dla grup specjalistycznych i koordynatorów z dziedziny ratownictwa technicznego. W szkoleniu udział wzięło 19 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim,  Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Zajęcia teoretyczne odbyły się w szkolnej sali wykładowej, natomiast ćwiczenia praktyczne w Ekspozyturze Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu - posterunek odgałęźny w Suchym Lesie, gdzie stacjonuje pociąg ratowniczy. Program warsztatów swoim zakresem obejmował m. in.  analizę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym na kolei oraz organizacją ratownictwa technicznego na kolei. 

Opracowanie: bryg. Michał Fabiański, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt – KW PSP w Poznaniu, mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu


DATA PUBLIKACJI: 2017-12-05 » Pozostałe aktualności
Galeria aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia