Aktualność "Promocja w SA PSP w Poznaniu"

15 lipca 2017 r. słuchacze XXV Dziennego Studium Aspirantów oraz IV i V Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego przystąpiło do uroczystej promocji na placu apelowym Szkoły. Dwa lata wytężonej pracy i intensywnej nauki zwieńczone zostały awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa.

Ceremonię swoją obecnością uświetnili liczni, znamienici goście, m.in.: Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP, nadbrygadier Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP; ks. prałat Stanisław Wojtaszek – reprezentujący Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; Iwona Makowska – Chudzicka – reprezentująca wojewodę wielkopolskiego, dr Zofia Hryhorowicz, gen. poż. Andrzej Stefanowski – emerytowany komendant główny straży pożarnych, bryg. Andrzej Bartkowiak – wielkopolski komendant wojewódzki PSP, mł. bryg. Jacek Michalak -  komendant miejski PSP w Poznaniu, Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń, Sylwia Krawczyńska – zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, insp. Piotr Mąka – wielkopolski komendant wojewódzki Policji w Poznaniu,

a także przedstawiciele Wojska Polskiego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych służb i instytucji na co dzień związanych ze Szkołą, przedstawiciele mediów oraz rodziny i przyjaciele słuchaczy Szkoły.

            Promocja poprzedzona została uroczystą mszą św. w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, a błogosławieństwa tegorocznym absolwentom udzielił ks. prałat Stanisław Wojtaszek – kapelan Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W trakcie uroczystości odczytano listy z życzeniami dla naszych absolwentów od ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz podsekretarza stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego. Prymusem rocznika został mł. asp. Krystian Piesik, który w przemówieniu końcowym podziękował kierownictwu i kadrze dydaktycznej Szkoły za trud włożony w opiekę i kształtowanie postawy zawodowej oraz za rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu technika pożarnictwa. Całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kom. Adama Witiwa.

Zaraz po promocji, młodsi aspiranci rozpoczną pracę zawodową w macierzystych jednostkach, gdzie przyjdzie czas na konfrontację wiedzy i praktyki wyniesionej ze Szkoły z trudami codziennej służby .

 

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Twardowski – SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: archiwum SA PSP w Poznaniu


DATA PUBLIKACJI: 2017-07-15 » Pozostałe aktualności
wyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia